หน้าแรก > clip น่ารู้ > ติดคุกง่ายๆ ถ้าไม่รู้กฏหมาย ICT

ติดคุกง่ายๆ ถ้าไม่รู้กฏหมาย ICT

กันยายน 16, 2012 ใส่ความเห็น Go to comments

ที่มา : MICT

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. กฏหมาย ICT คืออะไร?……..มีไว้เพื่ออะไร?…….

2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้

3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปล่อดภัย 1 เรื่อง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

****อย่าลืม****

ชื่อ……………………………………..ชั้น………………เลขที่……………………..

ตอบแล้วไม่มีคะแนนไม่รู้ด้วยน๊า!!!!! (^__^)

โฆษณา
 1. กันยายน 28, 2012 ที่ 10:14 am

  1. กฏหมาย ICT คืออะไร? มีไว้เพื่ออะไร?
  ตอบ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  ตอบ 1. หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2.หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3. ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4. ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดักจับของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5.ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไขจนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6.ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7. หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8. ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้องการข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  9. การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  10. ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปลอดภัย 1 เรื่อง
  ตอบ โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหา
  นายนฤพนต์ แก้วศรีจันทร์ ม.6/1 เลขที่2

 2. กันยายน 29, 2012 ที่ 10:22 am

  คือ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  มีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  = สรุป คือ 1 หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2 หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3 ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4 ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดัก จับของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไข จนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6 ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7 หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8 ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้อง การข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เิกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจ
  ความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  9 การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐ
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  10 ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือวว่ามีความผิดเช่นกัน
  มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปล่อดภัย 1 เรื่อง
  = โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหายได้
  นางสาวธัญญาภรณ์ มีลาภ ชั้น ม.6/1เลขที่ 9

 3. เด็กหญิงจันทร์ทิมา ดาวเรือง
  กันยายน 29, 2012 ที่ 12:52 pm

  1.กฏหมาย ICT คือ : กฏและข้อบังคับ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  มีไว้เพื่อ : ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2.สรุปกฎหมายของ ICT ได้ดังนี้
  (1) หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  (2) หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  (3) ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  (4) ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดักจับของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  (5) ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไขจนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  (6) ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  (7) หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  (8) ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้องการข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เิกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจ
  ความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  (9) การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐ
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  (10) ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือวว่ามีความผิดเช่นกัน
  มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. การใช้ ICT ให้ปลอดภัยควรฏิบัติดังนี้
  ใช้ข้อมูล ICT แบบไม่ผิดกฏหมาย

  เด็กหญิงจันทร์ทิมา ดาวเรือง เลขที่ 17 ม. 3/3

 4. กันยายน 30, 2012 ที่ 3:04 am

  1.กฏหมาย ict คือ กฏและข้อบังคับ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  มีไว้เพื่อ ควบคมผู้ใช้ที่ต้องการละเมิดสิทธิและลิขสิทของคนใดคนหนึ่ง
  2.สรุปกฏหมาย ICT ได้ดังนี้
  เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้าไป เจอคุก 6 เดือน
  แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปโพนทะนาให้คนอื่นรู้ เจอคุกไม่เกินปี
  ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ แล้วแอบไปล้วงของเขา …เจอคุกไม่เกิน 2 ปี
  เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วน ตั๊วส่วนตัว แล้วเราทะลึ่งไปดักจับข้อมูลของเขา เจอคุกไม่เกิน 3 ปี
  ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ เราดันมือบอนไปโมมันซะงั้น เจอคุกไม่เกิน 5 ปี
  ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านทำงานอยู่ดี ๆ เราดันยิง packet หรือ message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรือ (โอ๊ยเยอะ) เข้าไปก่อกวนจนระบบเขาเดี้ยง เจอคุกไม่เกิน 5 ปี
  เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรืออีเมลล์จากเราเล้ย เราก็ทำตัวเป็นอีแอบเซ้าซี้ส่งให้เขาซ้ำ ๆ อยู่นั่นแหล่ะ จนทำให้เขาเบื่อหน่ายรำคาญ … เจอปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
  ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้างความพินาศใหญ่โตในระดับรากหญ้า งานนี้มีซวยแน่ เจอคุกสิบปีขึ้น
  ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ทำเรื่องแย่ ๆ ในข้อข้างบน ๆ ได้ เจอคุกไม่เกินปีนึงเหมือนกัน
  โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, เบนโลก็โดน, ท้าทายอำนาจรัฐก็โดนเจอคุกไม่เกิน 5 ปี
  ใครเป็นเจ้าของเว็บ แล้วยอมให้เกิดข้อ 10. โดนเหมือนกัน เจอคุกไม่เกิน 5 ปี
  ถ้าเราเรียกให้ชาวบ้านเข้ามาดูงานของศิลปินข้างถน น ซึ่งชอบเอารูปชาวบ้านมาตัดต่อ เตรียมใจไว้เลยมีโดน เจอคุกไม่เกิน 3 ปี
  เราทำผิดที่เว็บไซต์ซึ่งอยู่เมืองนอก แต่ถ้าเราเป็นคนไทย หึ ๆ อย่าคิดว่ารอด โดนแหง ๆ ฝรั่งทำผิดกับเรา แล้วมันอยู่เมืองนอกอีกต่างหาก เราเป็นคนไทย ก็เรียกร้องเอาผิดได้เหมือนกัน
  3. ขอแนะนำเยาวชนให้ระมัดระวังอันตรายจากการนัดพบกับบุคคล
  ที่ติดต่อกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากบุคคลที่เราสนทนาด้วยนั้น อาจไม่ได้มีคุณสมบัติดีอย่างที่คิด หรือตามที่ได้มีการอวดอ้างไว้ในการสนทนาบนอินเทอร์เน็ตเสมอไป จึงขอให้เยาวชนตระหนักว่า หากมีการชักชวนเพื่อนัดพบกันในวันดังกล่าว ควรไตร่ตรองอย่างมีสติและระมัดระวังหรือปรึกษาผู้ปกครองก่อนไปตามที่นัดหมายกัน รวมทั้งขอให้บอกกล่าวกับบุคคลใกล้ชิดไว้ด้วย เพื่อป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงเพื่อหวังทรัพย์สินหรือการกระทำอื่นๆ อันอาจจะเป็นอันตรายต่อเยาวชนได้ ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านร่วมช่วยกันสอดส่อง และดูแลบุตรหลานในวันดังกล่าว เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ค่ะ ^^
  (เด็กหญิงประกายเกษ ม2/1 เลขที่ 22) ค่ะ

 5. Wichuda tonaphan
  กันยายน 30, 2012 ที่ 9:54 am

  1.กฏหมาย ICT คือ : กฏและข้อบังคับ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  มีไว้เพื่อ : ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2.สรุปกฎหมายของ ICT ได้ดังนี้
  (1) หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  (2) หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  (3) ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  (4) ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดักจับของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  (5) ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไขจนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  (6) ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  (7) หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  (8) ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้องการข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เิกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจ
  ความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  (9) การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐ
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  (10) ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือวว่ามีความผิดเช่นกัน
  มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. การใช้ ICT ให้ปลอดภัยควรฏิบัติดังนี้
  ใช้ข้อมูล ICT แบบไม่ผิดกฏหมาย ะและ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้ใช้อื่นๆค่ะ
  >>>>> เด็กหญิงวิชุดา โทนะพันธ์ เลขที่ 25 ชั้นม. 3/3<<<<<

 6. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 12:29 pm

  1. กฏหมาย ICT คืออะไร? มีไว้เพื่ออะไร?
  ตอบ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  ตอบ 1. หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2.หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3. ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4. ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดักจับของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5.ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไขจนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6.ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7. หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8. ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้องการข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  9. การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  10. ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปลอดภัย 1 เรื่อง
  ตอบ โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหาย

  ชื่อ นางสาว อันธิกา กลับสุข ม.6/1 เลขที่ 26

 7. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 12:49 pm

  คือ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  มีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  = สรุป คือ 1 หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2 หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3 ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4 ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดัก จับของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไข จนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6 ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7 หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป

  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปล่อดภัย 1 เรื่อง
  = โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหายได้

  >>นางสาวภัทรียาภรณ์ ทองสุทธิ์ เลขที่ 5 ชั้น ม.6/2<

 8. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 1:44 pm

  คือ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  มีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  = สรุป คือ 1 หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2 หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3 ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4 ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดัก จับของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไข จนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6 ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7 หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8 ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้อง การข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เิกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจ
  ความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  9 การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐ
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  10 ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือวว่ามีความผิดเช่นกัน
  มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปล่อดภัย 1 เรื่อง
  = โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหายได้
  นางสาวพรพิมล พุฒพันธ์ ชั้น ม.6/1เลขที่ 12

 9. วิไลภรณ์
  ตุลาคม 2, 2012 ที่ 1:56 pm

  1. กฏหมาย ICT คืออะไร? มีไว้เพื่ออะไร?
  ตอบ เป็นสิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  ตอบ 1. หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2.หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3. ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4. ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดักจับของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5.ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไขจนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6.ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7. หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8. ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้องการข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  9. การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  10. ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปลอดภัย 1 เรื่อง
  ตอบ โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นแล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหาย
  ชื่อ นางสาว วิไลภรณ์ ประสาน เลขที่ 16 ชั้น ม.6/1

  แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหา

 10. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 2:08 pm

  1. กฏหมาย ICT คืออะไร? มีไว้เพื่ออะไร?
  ตอบ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  ตอบ 1. หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2.หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3. ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4. ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดักจับของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5.ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไขจนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6.ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7. หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8. ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้องการข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  9. การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  10. ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปลอดภัย 1 เรื่อง
  ตอบ โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหาย
  ชื่อ นางสาว อันธิกา กลับสุข ม.6/1 เลขที่ 26

 11. มาลิณี
  ตุลาคม 2, 2012 ที่ 2:45 pm

  คือ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  มีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  = สรุป คือ 1 หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2 หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3 ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4 ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดัก จับของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไข จนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6 ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7 หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8 ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้อง การข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เิกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจ
  ความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  9 การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐ
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  10 ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือวว่ามีความผิดเช่นกัน
  มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปล่อดภัย 1 เรื่อง
  = โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นแล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหาย
  ชื่อ นางสาว มาลิณี รัตนวัน เลขที่27 ชั้น ม.6/1

  แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหายได้

 12. วิไลภรณ์
  ตุลาคม 2, 2012 ที่ 2:54 pm

  1. กฏหมาย ICT คืออะไร? มีไว้เพื่ออะไร?
  ตอบ เป็นสิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  ตอบ 1. หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2.หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3. ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4. ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดักจับของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5.ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไขจนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6.ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7. หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8. ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้องการข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  9. การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  10. ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปลอดภัย 1 เรื่อง
  ตอบ โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นแล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหาย

  ชื่อ นางสาว วิไลภรณ์ ประสาน เลขที่ 16 ชั้น ม.6/1

 13. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 3:52 pm

  คือ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  มีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  = สรุป คือ 1 หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2 หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3 ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4 ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดัก จับของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไข จนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6 ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7 หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8 ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้อง การข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เิกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจ
  ความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  9 การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐ
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  10 ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือวว่ามีความผิดเช่นกัน
  มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปล่อดภัย 1 เรื่อง
  = โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหายได้
  นางสาวอภิญญา บุญญา ชั้น ม.6/1เลขที่ 22

 14. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 4:13 pm

  คือ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  มีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  = สรุป คือ 1 หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2 หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3 ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4 ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดัก จับของเค้ามา
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5 ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไข จนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6 ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหาย
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7 หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8 ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้อง การข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เิกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจ
  ความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  9 การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐ
  มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  10 ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือวว่ามีความผิดเช่นกัน
  มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปล่อดภัย 1 เรื่อง
  = โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหายได้
  นางสาวอภิญญา บุญญา ชั้น ม.6/1เลขที่ 22

 15. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 4:50 pm

  1.กฏหมาย ict คือ กฏและข้อบังคับ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  มีไว้เพื่อ ควบคมผู้ใช้ที่ต้องการละเมิดสิทธิและลิขสิทของคนใดคนหนึ่ง
  2.สรุปกฏหมาย ICT ได้ดังนี้
  เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้าไป เจอคุก 6 เดือน
  แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปโพนทะนาให้คนอื่นรู้ เจอคุกไม่เกินปี
  ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ แล้วแอบไปล้วงของเขา …เจอคุกไม่เกิน 2 ปี
  เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วน ตั๊วส่วนตัว แล้วเราทะลึ่งไปดักจับข้อมูลของเขา เจอคุกไม่เกิน 3 ปี
  ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ เราดันมือบอนไปโมมันซะงั้น เจอคุกไม่เกิน 5 ปี
  ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านทำงานอยู่ดี ๆ เราดันยิง packet หรือ message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรือ (โอ๊ยเยอะ) เข้าไปก่อกวนจนระบบเขาเดี้ยง เจอคุกไม่เกิน 5 ปี
  เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรืออีเมลล์จากเราเล้ย เราก็ทำตัวเป็นอีแอบเซ้าซี้ส่งให้เขาซ้ำ ๆ อยู่นั่นแหล่ะ จนทำให้เขาเบื่อหน่ายรำคาญ … เจอปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
  ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้างความพินาศใหญ่โตในระดับรากหญ้า งานนี้มีซวยแน่ เจอคุกสิบปีขึ้น
  ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ทำเรื่องแย่ ๆ ในข้อข้างบน ๆ ได้ เจอคุกไม่เกินปีนึงเหมือนกัน
  โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, เบนโลก็โดน, ท้าทายอำนาจรัฐก็โดนเจอคุกไม่เกิน 5 ปี
  ใครเป็นเจ้าของเว็บ แล้วยอมให้เกิดข้อ 10. โดนเหมือนกัน เจอคุกไม่เกิน 5 ปี
  ถ้าเราเรียกให้ชาวบ้านเข้ามาดูงานของศิลปินข้างถน น ซึ่งชอบเอารูปชาวบ้านมาตัดต่อ เตรียมใจไว้เลยมีโดน เจอคุกไม่เกิน 3 ปี
  เราทำผิดที่เว็บไซต์ซึ่งอยู่เมืองนอก แต่ถ้าเราเป็นคนไทย หึ ๆ อย่าคิดว่ารอด โดนแหง ๆ ฝรั่งทำผิดกับเรา แล้วมันอยู่เมืองนอกอีกต่างหาก เราเป็นคนไทย ก็เรียกร้องเอาผิดได้เหมือนกัน
  3. ขอแนะนำเยาวชนให้ระมัดระวังอันตรายจากการนัดพบกับบุคคล
  ที่ติดต่อกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากบุคคลที่เราสนทนาด้วยนั้น อาจไม่ได้มีคุณสมบัติดีอย่างที่คิด หรือตามที่ได้มีการอวดอ้างไว้ในการสนทนาบนอินเทอร์เน็ตเสมอไป จึงขอให้เยาวชนตระหนักว่า หากมีการชักชวนเพื่อนัดพบกันในวันดังกล่าว ควรไตร่ตรองอย่างมีสติและระมัดระวังหรือปรึกษาผู้ปกครองก่อนไปตามที่นัดหมายกัน รวมทั้งขอให้บอกกล่าวกับบุคคลใกล้ชิดไว้ด้วย เพื่อป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงเพื่อหวังทรัพย์สินหรือการกระทำอื่นๆ อันอาจจะเป็นอันตรายต่อเยาวชนได้ ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านร่วมช่วยกันสอดส่อง และดูแลบุตรหลานในวันดังกล่าว เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
  นางสาว มาลิณี รัตนวัน ม.6/1 เลขที่ 27

 16. พัทธ์วิรา
  ตุลาคม 9, 2012 ที่ 6:51 am

  1. กฏหมาย ICT คืออะไร? มีไว้เพื่ออะไร?
  ตอบ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  ตอบ 1. หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2.หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3. ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4. ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดักจับของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5.ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไขจนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6.ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7. หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8. ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้องการข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  9. การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  10. ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปลอดภัย 1 เรื่อง
  ตอบ โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหา
  เด็กหญิงพัทธ์วิรา ม.2/1 เลขที่ 25

 17. Sangduean
  ตุลาคม 13, 2012 ที่ 5:58 am

  1. กฏหมาย ict คือ เป็นสิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ict ในการก่ออาชญากรรมหรือระเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  มีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2. สรุปกฏหมาย ict อย่างคร่าวๆ
  1. หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาตแต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2. หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นแล้วเที่ยวเอาไปป่างประกาศให้ผู้อื่นรู้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  3.หากแอบไปขโมยข้อมูลของผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  4.ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเบบส่วนตัวผู้ที่ไปดักจับข้อมูลของเขามาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  5. หากไปปรับเปรี่ยนหรือแก่ไขข้อมูลของผู้อื่นให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  6. หากมีผู้ไปแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเกิดความเสียหาย ความผิดนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  7. หากทำผิดในข้อที่5และ6แล้วเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  8. ในกรณีส่งข้อมูลซ้ำๆ โดยที่อีกฝ่ายไม่ต้องการข้อมูลดังกล่าวเลยจนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจ ความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
  9. ในกรณีที่สร้างโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เพื่อให้ใครนำไปทำเรื่องแย่ๆดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ความผิดนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  10. การที่เผยแพร่รูปหรือข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนจาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ict อย่างไรให้ปลอดภัย 1 เรื่อง
  ใช้ให้อยู่ในกฏระเบียบของ ict ใช้อย่างสร้างสรรค์
  ด.ญ. แสงเดือน คำหอม ชั้น ม. 3/3 เลขที่ 30

 18. Julatip kabpet
  พฤศจิกายน 12, 2012 ที่ 2:20 am

  goot like

 19. sunisa thongklom
  พฤศจิกายน 12, 2012 ที่ 2:22 am

  like

 20. ด.ช ศัหรินทร์ คลายสูงเนิน
  พฤศจิกายน 12, 2012 ที่ 2:32 am

  1. กฏหมาย ICT คืออะไร? มีไว้เพื่ออะไร?
  ตอบ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ

  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  ตอบ 1. หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปล่อดภัย 1 เรื่อง
  = โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหายได้
  ด.ช ศักรินทร์ คลายสูงเนิน เลขที 10 ม.1/2

 21. ด.ช วทัญญู บุญราช
  พฤศจิกายน 12, 2012 ที่ 2:34 am

  1. กฏหมาย ICT คืออะไร? มีไว้เพื่ออะไร?
  ตอบ สิ่งที่ใช้จัดการกับเหล่ามิจฉาชีพที่อาศัย ICT ในการก่ออาชญากรรม หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมีไว้เพื่อ ควบคุมไม่ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ

  2. สรุปกฏหมาย ICT อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
  ตอบ 1. หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  3. ให้นักเรียนบอกการใช้ ICT อย่างไรให้ปล่อดภัย 1 เรื่อง
  = โดยการใช้ ICT อยากมีกฏ ระเบียบ ใช้อย่างถูกต้อง เช่นการไม่ไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วทำให้คอมพิวเตอร์ของเขาเกิดความเสียหายได้

  ด.ช วทัญญู บุญราช เลขที่ 8 ม. 1/2

 22. พฤศจิกายน 15, 2012 ที่ 10:24 am

  1.กฎหมาย ICT คือ กฎหมายที่มิจฉาชีพที่ใช้ICTในการก่ออาชญารปมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่่น กฎหมายICTมีไว้เพื่อไม่ให้เอาเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิดก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ
  2.1 หากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาติ แต่มีผู้แอบเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
  2.2หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วเอาไปป่าวประกาศให้ผู้อื่นรู้มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
  2.3 ข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บรักษาเอาไว้อยู่ดีๆ แต่แอบไปล้วงเอาข้อมูลของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
  2.4 ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดักจับของเค้ามามีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  2.5ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไปปรับเปลี่ยนแก้ไขจนผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  2.6ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดีๆ แต่มีผู้มาแพร่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม สปายแวร์ต่างๆ จนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือเกิดความเสียหายมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  2.7 หากทำผิดในข้อที่ 5 และ 6 แล้ว เกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โต
  โทษดังกล่าวจะเพิ่มเป็นจำคุก 10 ปีขึ้นไป
  2.8 ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปยังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต้องการข้อมูลดังกล่าวเลย จนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  2.9 การโกหก หลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมไปถึงการท้าทายอำนาจรัฐมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  2.10 ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็ปไซต์ หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิด ตาม7 ข้อ8 และข้อ 9 ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  3.ตรวจสอบสิ่งที่เราจะส่งให้ดีๆให้แน่ใจว่าไม่มีไวรัส
  ด.ช.พิชญา สิริโภคาสาธุกิจ ชั้น ม.1/2 เลขที่7

Comment pages
 1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: