หน้าแรก > clip น่ารู้ > ผู้สร้างคอมพิวเตอร์

ผู้สร้างคอมพิวเตอร์

สิงหาคม 25, 2012 ใส่ความเห็น Go to comments

วันนี้ครูมีคำถาม 3 ข้อ ครับ!

1. ใครเป็นผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก ?

2. คอมพิวเตอร์เครื่องแรกชื่อว่าอย่างไร ?

3. นักเรียนจะนำคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาอะไรได้บ้าง ตามความคิดของนักเรียน ?

*****  อย่าลืม  ลงชื่อ…..เลขที่….ชั้น….ด้วยครับ   คะแนนรอนักเรียนอยู่  *****

ที่มา : ผู้สร้างคอมพิวเตอร์ 9 ก.พ.55 ช่อง 7

http://www.youtube.com/watch?v=dvKV_4X6P4E

โฆษณา
 1. กันยายน 22, 2012 ที่ 5:59 am

  1.ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คือ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3.พัฒนาความคิด ความรู้ การใช้เวลาว่าง

  นายเกียรติศักดิ์ นนทวงษ์ ม.6/2 เลขที่ 26

 2. กันยายน 22, 2012 ที่ 6:25 am

  1. –> ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ Charlas Babbage
  2. –> คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3. –> พัฒนาความคิด ความรู้ การใช้เวลาว่าง

  ……….. นางสาวสุภาพร บุญอยู่ ม.6/2 เลขที่ 16 ……………..+++++++

 3. น.ส. วาสนา ขันแก้ว
  กันยายน 22, 2012 ที่ 12:16 pm

  1.ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คือ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3. พัฒนาในด้านการคิด กานอ่าน รอบรู้เรื่องภาษา ช่วยสอนให้เรามีความรู้รอบตัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเรียนการสอน แบบออนไลน์
  นางสาว ยุพิน บุญอยู่ เลขที่ 35 ม.6/2

 4. นาย ณัฐวัฒน์ ปิยะวงษ์
  กันยายน 23, 2012 ที่ 9:08 am

  1.ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คือ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3.พัฒนาความคิด ความรู้ การใช้เวลาว่าง
  นาย ณัฐวัฒน์ ปิยะวงษ์ ม.6/2 เลขที่ 16

 5. นาย พุทธิพงษ์ อินคำแหง
  กันยายน 23, 2012 ที่ 9:27 am

  1.ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คือ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3. พัฒนาในด้านการคิด กานอ่าน รอบรู้เรื่องภาษา ช่วยสอนให้เรามีความรู้รอบตัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเรียนการสอน แบบออนไลน์
  นาย พุทธิพงษ์ อินคำแหง เลขที่28 ม.6/2

 6. กันยายน 24, 2012 ที่ 3:25 am

  1…..ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คือ Charlas Babbage
  2……คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3……พัฒนาความคิด ความรู้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การเรียนการสอน แบบออนไลน์

  นางสาวขวัญฤดี โกศล เลขที่ 36 ม.6/2

 7. กันยายน 24, 2012 ที่ 4:04 am

  1.ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คือ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3. พัฒนาในด้านการคิด กานอ่าน รอบรู้เรื่องภาษา ช่วยสอนให้เรามีความรู้รอบตัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเรียนการสอน แบบออนไลน์

  นายอภิลักษ์ วรโพด เลขที่ 12 ม.6/3

 8. กันยายน 24, 2012 ที่ 2:40 pm

  1.ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คือ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3. พัฒนาในด้านการคิด กานอ่าน รอบรู้เรื่องภาษา ช่วยสอนให้เรามีความรู้รอบตัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเรียนการสอน แบบออนไลน์

 9. กันยายน 24, 2012 ที่ 2:42 pm

  1.ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คือ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3. พัฒนาในด้านการคิด กานอ่าน รอบรู้เรื่องภาษา ช่วยสอนให้เรามีความรู้รอบตัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเรียนการสอน แบบออนไลน์
  ชื่อ นางสาว ปราณปริยา คมคายเลิศ ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่ ๓๑

 10. กันยายน 29, 2012 ที่ 10:28 am

  1.ใครเป็นผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
  ตอบ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกชื่อว่าอย่างไร
  ตอบ เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3.นักเรียนจะนำคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาอะไรได้บ้าง ตามความคิดของนักเรียน
  พัฒนาทางด้านการเรียนให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย
  นางสาวธัญญาภรณ์ มีลาภ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 9

 11. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 12:57 pm

  1.ใครเป็นผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
  ตอบ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกชื่อว่าอย่างไร
  ตอบ เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3.นักเรียนจะนำคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาอะไรได้บ้าง ตามความคิดของนักเรียน
  พัฒนาทางด้านการเรียนให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย
  นางสาว อันธิกา กลับสุข ชั้น ม.6/1 เลขที่ 26

 12. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 1:40 pm

  1.ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คือ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3. พัฒนาในด้านการคิด กานอ่าน รอบรู้เรื่องภาษา ช่วยสอนให้เรามีความรู้รอบตัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเรียนการสอน แบบออนไลน์
  ชื่อ นางสาว ปราณปริยา คมคายเลิศ ชั้นม. ๖/๑ เลขที่ ๓๑

 13. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 3:55 pm

  1.ใครเป็นผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
  ตอบ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกชื่อว่าอย่างไร
  ตอบ เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3.นักเรียนจะนำคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาอะไรได้บ้าง ตามความคิดของนักเรียน
  พัฒนาทางด้านการเรียนให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย
  นางสาวธัญญาภรณ์ มีลาภ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 91.ใครเป็นผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
  ตอบ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกชื่อว่าอย่างไร
  ตอบ เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3.นักเรียนจะนำคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาอะไรได้บ้าง ตามความคิดของนักเรียน
  พัฒนาทางด้านการเรียนให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย
  นางสาวอภิญญา บุญญา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 22

 14. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 4:15 pm

  1.ใครเป็นผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
  ตอบ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกชื่อว่าอย่างไร
  ตอบ เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3.นักเรียนจะนำคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาอะไรได้บ้าง ตามความคิดของนักเรียน
  พัฒนาทางด้านการเรียนให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย
  นางสาวธัญญาภรณ์ มีลาภ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 91.ใครเป็นผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
  ตอบ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกชื่อว่าอย่างไร
  ตอบ เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3.นักเรียนจะนำคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาอะไรได้บ้าง ตามความคิดของนักเรียน
  พัฒนาทางด้านการเรียนให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย
  นางสาวอภิญญา บุญญา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 22

  • ตุลาคม 3, 2012 ที่ 4:34 am

   ลอกแม้กะทั้งชื่อเลยเหรอ

 15. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 4:26 pm

  1.ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คือ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3. พัฒนาในด้านการคิด กานอ่าน รอบรู้เรื่องภาษา ช่วยสอนให้เรามีความรู้รอบตัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเรียนการสอน แบบออนไลน์
  ชื่อ นาย สุพนัส สาลีพันธ์ ชั้นม. 6/3 เลขที่ 21

 16. ตุลาคม 2, 2012 ที่ 4:51 pm

  1.ผู้สรัางคอมพิวเตอร์เครื่องแรก คือ Charlas Babbage
  2.คอมพิวเตอร์เครื่องแรก ตอบ ชื่อว่า เครื่องแอนนาไลติคอลเอนจิน
  3.พัฒนาความคิด ความรู้ การใช้เวลาว่าง
  นางสาว มาลิณี รัตนวัน ม.6/1 เลขที่ 27

Comment pages
 1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: